​Kvalitetspolicy

​Thagessons Gräv & Schakt AB skall genom att se till kundens behov och val av produkt bestämma var kvalitetsnivån skall vara. Rätt kvalitet är att leverera en produkt eller tjänst som svarar mot vad kunden förväntar sig.

”Det är det som skiljer agnarna från vetet"​

Härigenom skapas ett långsiktigt förtroende hos våra kunder för Thagessons Gräv & Schakt AB som leverantör.

​Vilka är vi?

​Thagessons Gräv & Schakt AB

Org. nr. 556617-8959

​Hitta till oss

​Vanneberga 3182

288 34 Vinslöv

Kontakta oss

​Tel: 0709-76 25 81

​E-mail: thagesson@telia.com